annonse

Flertall for å beholde Alarmsentralen, men på prøve

OPPRETTHOLDT
OPPRETTHOLDT: Vedtaket fra hovedutvalget for helse og velferd ble opprettholdt, men med et tillegg. (Foto: Fredrik Nordahl)

+ Det var flertall for at Alarmsentralen skal videreføres som Responssenter også i formannskapet tirsdag.

Jan Bjørn Taranrød