Torp Sandefjord lufthavn reduserer åpningstidene fra mandag.

Tvunget til drastisk tiltak: «Sett i et økonomisk perspektiv burde vi stengt helt»

Koronaviruset får konsekvenser også for Torp Sandefjord Lufthavn. Fra mandag blir åpningstidene kraftig redusert.

Det melder lufhavnledelsen i en pressemelding.

Dette endres og derfor blir det gjort

Lufthavnen vil ha følgende åpningstider for flyvninger:

• Mandag – Fredag: 06:00-09:00 og 18:00-21:30

• Lørdag: 08:30-10:00 og 17:00-18:10

• Søndag: 18:00-21:30

• I tillegg stenges lufthavnen fredag 10.04.2020 (langfredag).

• Terminalen og innsjekk åpner en time før flyavgang

Bakgrunnen for reduksjonen er i hovedsak:

• Svært begrenset etterspørsel fra flyselskapene, per dags dato er det bare Widerøe som fly innenriks.

• Bortfall av lufthavnavgifter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Store inntektstap som følge av foregående punkter.

– Torp Sandefjord lufthavn vil derfor ikke lenger kunne tilby tjenester til andre operasjoner utenfor de annonserte åpningstidene – med unntak av de aktører som har dispensasjon til å benytte lufthavnen utenfor åpningstid, og dermed uten normal brann- og redningsberedskap. Disse operasjonene inkluderer helikoptre som utfører polititjeneste, ambulansetjeneste, skogbrannberedskap og søk- og redningsoppdrag, sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen ved Torp Sandefjord lufthavn.

Øvrige operasjoner må skje innenfor de reduserte åpningstidene:

• Bruk av lufthavnen som alternativ landingsplass for flyginger til andre lufthavner.

• Transporter av medisinsk utstyr og pasienter (utover ambulansetjeneste med helikopter).

• Helikopteroperasjoner ifm. oppdrag med samfunnsmessig betydning (inspeksjoner/utbygging av kraftforsyning, telekommunikasjon mv.).

• Flyginger ifm. kontroll av navigasjonsanlegg.

• Skoleflyginger (etter at vedtak om stenging av utdanningsinstitusjoner er endret eller opphevet).

Usikker framtid

Kleive-Mathisen utdyper alvoret i situasjonen;

– Som konsekvens av de iverksatte tiltakene forårsaket av koronavirusets har Sandefjord Lufthavn AS ikke lenger økonomisk grunnlag for å opprettholde driften innenfor normale åpningstider. I hvor lang tid de planlagte reduksjonene vil vare, er det i øyeblikket ikke mulig å si noe konkret om. Dette avhenger først og fremst av hvor lenge myndighetene begrenser innreisetillatelse til Norge og deretter hvordan markedet responderer. sier Kleive Mathisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Burde ha stengt

En stor andel av flyplassens ansatte er allerede permittert inntil situasjonen endrer seg i positiv retning.

– Sett i et økonomisk perspektiv burde vi stengt helt ned i er periode men vi velger å ta et stort samfunnsansvar i samarbeid med flyselskapene som opererer hos oss, og holder lufthavnen åpen i et begrenset tidsrom, selv om det koster oss mye. Situasjonen evalueres uke for uke i tett dialog med flyselskapene.

– Dette er en uvirkelig situasjon som raskt rammet luftfartsbransjen hardt og brutalt, og vi, som mange andre bransjer, er midt i en krise vi aldri har opplevd tidligere. Vi har fortsatt askekrisen for ti år siden i minne, men den pågående korona-krisen vil ha betydelig større ringvirkninger enn det vi opplevde den gangen, sier Kleive-Mathisen.