annonse

Frederic (31) og Tobias (30) har byggeplaner for 700 boliger

Prospekter
Prospekter: Det er blitt mange prospekter for Pancoms boligprosjekter for kompanjongene Tobias Amundsen og Frederic Kristoffersen. Fredric viser fram tegningene av ferieleiligheten han har kjøpt på Smietangen. (Foto: Tore Øyvind Moen)
FABRIKK
FABRIKK: Norsk Moduls fabrikk på Rugtvedt i Bamble er på 2.000 kvadrat. Her sees en av fire produksjonslinjer. (Foto: Pancom)
MODUL
MODUL: Her heises en modul på plass. I tillegg til bruk på egne prosjekter selges moduler via Maxbo Proff. (Foto: Pancom)
Pancom og Bratsberg Gruppen kjøpte 160 dekar tomteområde på Notodden. Fra venstre
Mai: Live og Petter Øygarden, Bratsberg Bolig, Thomas Tinne, grunneier og selger, Frederic Kristoffersen, Pancom Investments og Yngve Åkvåg, Pancom Real Estate. (Foto: )

+ Pancom er blitt en gjenganger i nye boligprosjekter. Det fem år gamle firmaet nærmer seg 130 ansatte.

Tore Øyvind Moen