annonse

Gangbrua kan se slik ut, i 2020

HAR LOVET
HAR LOVET: – Utbyggere på Klosterøya og Skien Brygge har lovet å bidra med en sum hver til brua, står det reviderte handlingsprogrammet for Bypakka. (Foto: Illustrasjon fra Mulitconsult/Skien kommune)
KLAFF
KLAFF: Seilingshøyde i lukket tilstand blir fem meter. (Foto: )
Konsept 5
Konsept 5: Rett svingbru der hele brua bygges i kompositt. (Foto: Illustrasjon fra Mulitconsult/Skien kommune)
KONSEPT 3
KONSEPT 3: Gangbrua som Mulitconsult og rådmannen anbefaler er dette. Fem ulike konsept blir presentert i forprosjektet. (Foto: Illustrasjon fra Mulitconsult/Skien kommune)
KNEKKPUNKTER
KNEKKPUNKTER: En klaffebru med knekningspunkter med spennarmert betong i de faste brudelene og kompositt i den bevegelige delen. (Foto: Illustrasjon fra Mulitconsult/Skien kommune)

+ Rådmannen foreslår å bygge en gangbru til 63 millioner mellom Klosterøya og Langbryggene. Den kan stå ferdig sommeren 2020.

Jan Bjørn Taranrød