annonse

Garanterer at det ikke blir blokker på NRK-tomta

NEI TAKK
Nei takk: Dette forslaget er fremmet tidligere, men blir nå kontant avvist av Arbeiderpartiet. Miljøpartiet de Grønne mener det kan bli en annen skål når reguleringsplanen blir behandlet. (Foto: Illustrasjon: LPO arkitekter)
HAR TRUA
HAR TRUA: Arbeiderpartiets gruppeleder Trond Ingebretsen. (Foto: )
GRUNNEIER
GRUNNEIER: Berit Sørlie kjemper mot en utbygging i Bymarka. (Foto: )
Arealplanen

+ Klar melding: Det blir ikke blokkbebyggelse på NRK-tomta i Borgeåsen, og det er ingen fare for at skogen skal hogges ned for å gi utsikt.

Per Arne Rennestraum