PRESSEKONFERANSE: Statsminister Erna Solberg inviterer til pressekonferanse. Tema er gjenåpningen av Norge. Her fra en annen liknende pressekonferanse. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Snart kan du pakke kofferten - her er de nye reglene

Endelig noe å glede seg til! Nå er det klart for trinn tre av gjenåpninga av samfunnet. De nye reglene trer i kraft søndag kl. 12.

Akkurat nå holder Erna Solberg pressekonferanse der hun forteller om de nye korona-reglene. Det blir nå mange nasjonale lettelser både når det gjelder uteliv og besøk i hjemmet. I tillegg vil det globale reiserådet bli opphevet fra 5. juli

Se pressekonferansen direkte og les hva neste steg innebærer lenger nede i saken.

Trer i kraft søndag klokken 12

Regjeringen iverksetter trinn tre av gjenåpningen søndag klokken 12. I tillegg endres nasjonale råd umiddelbart.

Les også
Resten av landet åpner opp. Porsgrunn fortsetter med strengere regler
Dette er de nye nasjonale reglene

Dette er de nasjonale tiltak som gjelder på trinn 3.

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendene rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. (nytt)

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.

Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Det oppfordres til å møtes utendørs.

Reiser

Innenlandsreiser kan gjennomføres.

Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Personer som ikke er beskyttet. Folk oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

Høyere utdanning

Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.

Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

Arbeidsliv

Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. (nytt)

Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.

Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)

Generelle smitteverntiltak

Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

De som er beskyttet, trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. (nytt)

Arrangementer (både private og offentlige)

Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk, bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)

Sommer- og aktivitetsleir (nytt)

Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.

Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.

Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

Regler for hele landet

Handelsnæringen

Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)

Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)

Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

Arrangementer

Private arrangementer

Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt)

Offentlige arrangementer (nytt)

Med faste tilviste plasser: Inntil 1.000 personer (500x2 kohorter) innendørs og inntil 2.000 personer (500x4) utendørs.

Uten faste plasser: inntil 400 (200x2) innendørs, 800 utendørs (200x4).

For arrangementer der testing eller koronasertifikat tas i bruk:

Faste tilviste plasser: 50 prosent kapasitet opp til maks 2.500 personer (500x5) innendørs eller 50 prosent kapasitet opp til maks 5.000 personer utendørs (500x10)

Uten faste plasser: Opptil 1.000 innendørs og 2.000 utendørs. Maks 50 prosent kapasitet begge steder, og i kohorter på 500 personer.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

Skjenkestoppen kl. 24 oppheves. (nytt)

Innslippsstopp kl. 24 opprettholdes.

Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Dette melder regjeringen på pressekonferansen

Det åpnes for flere deltakere på private og offentlige arrangementer

Nå kan flere samle seg både privat og offentlig, melder regjeringen på en pressekonferanse.

Man kan være opptil 100 personer på private arrangementer i leid lokale eller på offentlig sted.

Synkende smittetall i store deler av landet gjør at regjeringen nå åpner for at flere kan samle seg på private og offentlige arrangementer.

De private arrangementene gjelder for offentlig sted eller leide lokaler, mens de offentlige gjelder større kulturarrangementer og lignende.

At flere kan samle seg, er en del av trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan.

Antall gjester som kan være på besøk i private hjem, økes til 20

Regjeringen åpner for flere gjester på besøk i private hjem. De øker taket til 20.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Økningen fra 10 til 20 er en del av trinn tre av regjeringens gjenåpningsplan. Dette er en anbefaling for hele landet.

De som er beskyttet mot koronaviruset og har grønt koronasertifikat, kommer i tillegg.

Den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt oppheves fra søndag

Fra søndag 20. juni klokken 12.00 kan skjenkekranene igjen være åpne til etter klokka 24. Man kan fortsatt ikke slippe inn nye gjester etter midnatt.

Dermed kan barer og skjenkesteder holde dørene og ølkranene åpne i noen timer til.

– Skjenkestoppen klokken 24 blir opphevet, men man kan fortsatt ikke slippe inn nye gjester etter midnatt. Det er fremdeles krav om registrering, servering av alkohol ved bordet, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand, heter det fra statsminister Erna Solberg (H).

I Oslo vil skjenkestopp ved midnatt fortsatt gjelde til 4. juli. Men fra og med 5. juli oppheves skjenketidsbegrensningen i Oslo, og nasjonale regler vil da gjelde.

Solberg: Nå kan man fysisk være mer til stede på arbeidsplassen

Gjenåpningen av Norge betyr også at flere kan møte på arbeidsplassen i tiden framover, sa Erna Solberg (H) på fredagens pressekonferanse.

– Nå kan man også være fysisk være mer til stede på arbeidsplassen. Selvfølgelig må alle arbeidsplasser følge anbefalingen om smittevern, sa Solberg.

I de nasjonale tiltakene heter det at man kan ha delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid, samt at arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.

Det globale reiserådet oppheves 5. juli

Regjeringen har bestemt å oppheve det globale reiserådet for nordmenn fra 5. juli.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Synkende smittetall, mer vaksinering i mange land og økende bruk av koronasertifikat gjør at regjeringen nå kan oppheve det globale reiserådet om å unngå unødvendige fritidsreiser til utlandet.

Ifølge regjeringens gjenåpningsplan skal rådet erstattes av egne reiseråd til spesielt rammede land.

EUs koronasertifikat blir gyldig fra 24. juni

Fra torsdag neste uke kan EU-borgere med gyldig koronasertifikat slippe inn i Norge, varsler regjeringen.

– Vi ser nå at det vil være mulig å kontrollere koronasertifikat fra andre EØS-land allerede fra 24. juni, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) på pressekonferansen om koronasituasjonen.

– Personer som er fullvaksinert, eller som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, vil da kunne reise inn til Norge. De vil også slippe karantene, på lik linje med dem som har norsk koronasertifikat, sa hun.

Regjeringen og helsetopper på plass

– Smittetallene går ned, antall sykehusinnleggelser synker og rundt halvparten av befolkningen over 18 år har fått minst én vaksinedose. Norge er i rute, og vi er klare for å gå til trinn tre i gjenåpningen, sier statsminister Erna Solberg under pressekonferansen

Det er statsminister statsministeren, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad som inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, justis- og beredskapsminister Monica Mæland, helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil også være til stede på pressekonferansen.

219 nye koronasmittede registrert siste døgn – 35 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 219 koronasmittede i Norge. Det er ni flere enn samme dag i forrige uke. I Oslo er det registrert 35 nye koronasmittede i siste døgn, og det er 18 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 174 koronasmittede per dag her i landet. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 208, så trenden er fallende.