Staten ønsker å overta Gaustatoppen og gjøre den til friareal.
Staten ønsker å overta Gaustatoppen og gjøre den til friareal. Foto: Nils-Tore Olsen

Grunneierne tapte kampen om Gaustatoppen

Grunneierne tapte kampen om Gaustatoppen. De får ikke forkjøpsrett til toppen som forfedrene deres solgte til Forsvaret i 1955.

Det fastslår Oslo tingrett i en dom. Seks grunneiere hadde saksøkt staten og Tinn kommune, fordi de mente deres forkjøpsrett ble utløst da staten overdro Gaustabanen og anlegget inne i fjellet til kommunen.

Ikke grunnen

Det er retten uenig i, selv om det står i gamle dokumenter at selgerne har forkjøprsrett hvis staten i framtiden skal selge arealet.

Retten mener overdragelse av banen inne i fjellet ikke er det samme som grunnarealet oppå fjellet.

Striden dreier seg om et 814 mål stort område på den kjente toppen, de 200 siste høydemetrene.

Rettens begrunnelse

Slik begrunner tingretten avgjørselsen:

Saksøkerne anfører at forkjøpsretten er utløst fordi den evigvarende og vederlagsfri rett til å ha fjellanlegget liggende på eiendommene som Tinn kommune har fått i realiteten er det samme som eiendomsrett til grunnen. Tingretten er ikke enig i dette. Det kommunen har fått er en bruksrett. Retten til å bruke en eiendom er en viktig del av eiendomsretten. For den delen av eiendommen det gjelder, har kommunen fått det vesentlige av eierens fysiske rådighet. Men kommunen har ikke fått andre eierbeføyelser. En eier har som utgangspunkt en helt alminnelig rådighet over sin eiendom. Det gjelder både i fysisk og i juridisk henseende. Juridisk kan eieren f. eks. pantsette grunnen, gi den bort eller selge den. Kommunen har ikke fått noen slik rett etter avtalen med staten.