Gry Blöchlinger mener det er grobunn for et godt samarbeid på sentrum-venstre-siden på Notodden.
Gry Blöchlinger mener det er grobunn for et godt samarbeid på sentrum-venstre-siden på Notodden.

Gry Bløchlinger blir ordfører

Notodden SV valgte torsdag kveld å støtte venstresiden. Det betyr at Gry Bløchlinger (Ap) blir ordfører.

Arbeiderpartiet har dannet et samarbeid med Senterpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti i Notodden. Selv om SVs to representanter i kommunestyret - Håvard Bakka og Ole Henning Skogen - meldte seg ut av Ap i forrige periode, blir de nå en del av det politiske grunnlaget som vipper Jørn Christensen (H) ut som ordfører, og Gry Bløchlinger inn i posisjon.

Bløchlinger er lærerutdannet og ansatt ved Heddal ungdomsskule.

Også KrF går trolig med

Ordførerkabalen ble klar etter at SVs lukkede medlemsmøte valgte å støtte venstresiden med 8 mot 3 stemmer torsdag kveld. Den etablerte blokken får et flertall med 22 av 41 representanter. Senere torsdag kveld vil KrF avgjøre om de også går med på venstresiden. Det er sannsynlig i og med at partiet har vært med å fremforhandle avtalen som SV sluttet seg til. Med KrF vil den nye flertallsblokken ha 25 av 16 representanter.

NRK-leder blir varaordfører

Prosjektleder i NRK, Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), blir varaordfører. Sp gjorde et godt valg og får betalt gjennom varaordførerposisjonen. Dersom KrF også vedtar å gå inn i flertallsblokken, er det ventet at toppkandidat Hanne Thürmer fortsetter som leder av helse- og sosialutvalget.

SV får trolig leder av teknisk hovedutvalg ved Ole Henning Skogen. Han får et stort ansvar i forbindelse med de store skoleutbyggingen som er planlagt de neste fire årene.

Bygdeheimen i Gransherad vil bestå

En viktig del av det politiske grunnlaget for samarbeidet er at Gransherad Bygdeheim nå er sikret mot nedlegging. Det vil bli en politisk dragkamp om sykehjemsplassene, men uansett vil det bli drift med omsorgsplasser og dagtilbud. Innholdet ved bygdeheimen vil etter det Varden erfarer, komme opp som en egen sak i det nye kommunestyret. Hvorvidt nedleggelsen av  Tinnesmoen skole vil bli reversert skal også opp i de kommende budsjettbehandlingene.

En god og saklig diskusjon

- Notodden SV har gjort et klokt og riktig valg. Det var et saklig og godt møte. Jeg er glad for det resultatet medlemmene kom fram til, sier partitopp Ådne Naper, som selv var tilstede på medlemsmøtet på Notodden.

- Jeg vil si at dette blir et sterkt og solid fundament for de neste fire årene - både politisk og valgteknisk, sier SVs gruppeleder Håvard Bakka. - Vi håper nå at også KrF blir med i flertallskonstellasjonen. Det er et godt politisk grunnlag de fem partiene er blitt enige om gjennom de siste par ukenes intense forhandlinger, mener Bakka.

LES OGSÅ:Både Åslaug og Gry vil bli ordører