INHABIL: Stein Haugland var inhabil, mente kommuneadvokaten. Det er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark enig i. Foto: Ragnhild Johansen

Han ble satt på sidelinjen av eget parti. Nå er «dommen» klar

Etter en langvarig krangel i bystyret ble bystyrerepresentant Stein Haugland (Ap) erklært inhabil i ferjeleiesaken på Sandøya. Det var riktig, mener Statsforvalteren.

I saken om reguleringsplanen for ferjeleiet på Sandøya stemte 27 representanter for at Haugland var inhabil. 21 stemte mot. Det var Hauglands eget parti som var utslagsgivende for at han ble satt på sidelinja.

- Hårreisende

Ap var enig med kommuneadvokaten, som mener Haugland er inhabil fordi faren har en eiendom like ved.

- Du har skrevet en høringsuttalelse, og din far har skrevet en høringsuttalelse. I tillegg er din fars eiendom berørt av tiltaket. Jeg vil derfor igjen be deg om å få kommuneadvokaten og rådmannen til å vurdere din habilitet, skrev ordfører Robin Kåss (Ap) til partifellen Haugland i juni.

- Det er hårreisende hvis jeg blir erklært inhabil i denne saken, svarte Haugland, som likevel ba kommuneadvokaten om å vurdere hans habilitet.

Krangel i bystyret

«Objektivt sett vurderes det at din fars naboskap til fergeleiet er en omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til din upartiskhet i denne saken slik at du blir inhabil,» var konklusjonen fra kommuneadvokat Randi Gro Thuland.

Dette førte til noe i nærheten av munnhuggeri i bystyret. Petter Ellefsen (H) gikk såpass kraftig i rette med kommuneadvokatens vurdering at ordfører Kåss ba Ellefsen om å søke jobb som kommuneadvokat.

Ellefsen protesterte ikke på ordførerens forslag, ettersom han regelrett mistet jobben fordi kommunen gikk inn for å legge ned Vekst i Grenland, som Ellefsen var ansatt i, men han valgte i stedet å bringe inhabilitetsvedtaket inn for lovlighetskontroll til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark – sammen med Rødt-representantene Fredrik Botnen og Pål Berby.

De mente at «partsinteressen er så marginal at habilitetsspørsmålet synes mer av politisk enn formell art» og at det at «eiendommer godt utenfor reguleringsområdet trekkes inn som partsinteresse vil skape betydelige utfordringer for utøvelsen av lokaldemokratiet i plansaker i fremtiden».

Enig med kommuneadvokaten

Nå er konklusjonen klar:

«Samlet sett er det Statsforvalteren sitt syn at Haugland har en slik tilknytning til saken at den er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Da vi mener habilitetsvurderingen kan gjøres på bakgrunn av en samlet helhetsvurdering av alle forholdene i saken, er det ikke nødvendig for oss å vurdere om de enkelte forhold kan medføre inhabilitet i seg selv,» heter det i Statsforvalterens vurdering.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bakgrunnen for vurderingen er, ifølge Statsforvalteren, «flere forhold i denne saken som etter vårt syn må tas inn i en vurdering av Haugland sin habilitet». Det første er Hauglands engasjement i saken, som Kåss også viser til. Statsforvalteren peker på dette som det første punktet, men også at «engasjementet får et mer privat enn rent politisk preg».

Det andre er at Statsforvalteren er «enig i kommuneadvokatens vurdering i denne saken om at Hauglands far sitt naboskap til fergeleiet reguleringsplanen omhandler er en omstendighet som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet».