Når ordfører i Skien, Hedda Foss Five, kaller inn samtlige toppolitikere i byen, samt rådmannen, for å diskutere plassering av blant annet sykehjem, nytt bibliotek, barnehager, skoler, omsorgsboliger og kommunale boliger, blir det ikke ført referat fra møtene. Foss Five mener det ikke er nødvendig siden det ikke blir fattet noen vedtak i møtene.
Når ordfører i Skien, Hedda Foss Five, kaller inn samtlige toppolitikere i byen, samt rådmannen, for å diskutere plassering av blant annet sykehjem, nytt bibliotek, barnehager, skoler, omsorgsboliger og kommunale boliger, blir det ikke ført referat fra møtene. Foss Five mener det ikke er nødvendig siden det ikke blir fattet noen vedtak i møtene. Foto: Fredrik Pedersen

Har holdt hemmelige møter – mener ordføreren bryter loven

Skien har holdt hemmelige møter om plassering av offentlige bygg. – Brudd på Kommuneloven, mener jussprofessor.

For et knapt år siden vedtok bystyret i Skien å sette ned en gruppe i forbindelse med byens eiendomsstrategi. «Styringsgruppe formålsbygg» heter gruppa. Den består av ordfører Hedda Foss Five, rådmann Ole Magnus Stensrud, samtlige gruppeledere og alle hovedutvalgslederne.

PORSGRUNN:Mener hysj-møter er ulovlige

Foss Five leder gruppa som har holdt fire møter det siste året. Ingen av møtene hadde offentlig innkalling. Hva som er diskutert, når møtene ble avholdt og hva som er blitt utfallet av møtene kan heller ingen svare på. Det finnes ingen møtereferat i skuffen til ordføreren.

Har ikke vurdert

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen reagerer på Skiens håndtering, og svarer klart på om dette er brudd på Kommuneloven. Bernt ledet i sin tid et av utvalgene som var med å utforme Kommuneloven.

– Ja, slike møter må etter min mening – og Sivilombudsmannens – anses som «møte i folkevalgte organer» og må da følge reglene for slike, herunder flere bestemmelser i Kommuneloven om kunngjøring og offentlig sakliste, og at det skal føres møtebok.

Jan Fridthjof Bernt mener Skien opptrer i strid med Kommuneloven.
Jan Fridthjof Bernt mener Skien opptrer i strid med Kommuneloven. Foto: NTB scanpix

Porsgrunnsordfører inn på teppet etter hysj-møter

Hedda Foss Five vet ikke helt om hun kan dele Bernts syn på loven.

– Det har vi ikke hatt noen vurdering på. Jeg vet ikke hvordan det slår ut når man ikke fatter noen vedtak, sier hun og legger til:

– Jeg er enig i at styringsgruppemøtene må være i tråd med kommuneloven. For øvrig blir det ikke gjort vedtak i «Styringsgruppe formålsbygg». Bare signaler fra partiene blir gitt, sier Foss Five.

Med formålsbygg menes blant annet sykehjem, bibliotek, barnehager, skoler, omsorgsboliger og kommunale boliger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Saksbehandling

Skiensordføreren forteller at møtene i stor grad handler om diskusjoner og refleksjoner. Bernt på sin side mener slikt må det være åpenhet rundt.

– Kan man si at det ikke er saksbehandling når en rådmann «bare orienterer» om en sak overfor gruppeledere og ordfører i en kommune?

– Nei, når rådmannen orienterer folkevalgte om en sak, må det klart nok ses som en del av kommunens saksbehandling, og møtet må følge reglene i Kommuneloven om møter i folkevalgte organer, sier jussprofessoren.

– Hvorfor ønsker politikere og rådmenn lukkede møter?

– Det kan være mange slags motiver bak dette, noen klart illegitime, andre i og for seg forståelige og velmente, men likevel klart ulovlige. Det medfører at det ikke blir mulighet for debatt og innspill fra andre før saken er ferdig sammensydd. Det er en klar svekkelse av kommunaldemokratiet, mener Bernt.

Foss Five lover at fra nå av skal møtene informeres om til publikum og presse.