Nå starter russetida. I år har langt flere gjort som disse