– Det er fortsatt viktig at eldre og personer i risikogrupper som ennå ikke er vaksinert tar både influensa- og koronavaksine så raskt som mulig, sier Are S. Berg, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Berg vil også minne om smittevernrådene nå som vi går inn i en tid med mye samvær og en influensaepidemi i full fremmarsj.

Nå går vi inn i en tid med juleselskaper hvor vi er tett på hverandre innendørs og møtes på tvers av generasjoner. Samtidig er det viktig at vi husker å ta hensyn til personer som kan bli alvorlig syke som følge av luftveisinfeksjoner. Dette gjelder spesielt spedbarn, kronisk syke og eldre.

– Hold deg hjemme

Smittevernrådene er å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom man føler seg syk. Alle bør være nøye med å vaske hendene og hoste i lommetørkle eller albuekroken. Personer som er ekstra utsatt for alvorlig sykdom kan vurdere å bruke munnbind innendørs i det offentlige rom i perioder med mye smitte, hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko for alvorlig sykdom kan sammen med sin lege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet.

Rammes hardest 

Vinterens epidemi vil fortsette å øke noen uker til, og antakelig snu først tidlig i januar. Deretter vil det gå nokså sakte nedover i januar og februar. Sykehusene og kommunene må være forberedt på flere innleggelser både med korona og influensa i tiden fremover.

Antallet nye innleggelser med bekreftet korona er svakt økende . I uke 50 var det 738 innleggelser, og 7 nye på intensivavdeling. Antall covid-19-assosierte dødsfall har vært relativt stabilt siden uke 46, med 65 dødsfall i uke 50.

Vi ser at det er de eldste og personer som ikke har tatt koronavaksine i høst som blir innlagt på sykehus med komplikasjoner som følge av koronasykdom, sier Berg.

Det har vært en markant økning i antall nye influensainnleggelser den siste uken (221 i uke 50 etter 160 i uke 49). Det var 8 nye innleggelser i intensivavdeling med influensa i uke 50 etter 4 i uke 49.