ME-syke Katrine flytter hjem: - Er fortsatt pleietrengende