Virusutbrudd: Har innført besøksrestriksjoner på sykehuset