​Da  historiens første utdanningspris ble delt ut av Fagutvalg for LIS i nevrologi var det Sykehuset Telemark og avdeling for nevrologi og rehabilitering som gikk til topps.

Avdelingen ble rett og slett kåret til den aller beste utdanningsinstitusjonen.

– Vi er stolte og glade for en slik pris, det er en annerkjennelse for den jobben vi har lagt ned og at vi har lykkes med å få på plass et godt utdanningsløp for LIS i nevrologi. Spesielt viktig blir jo en slik pris da dette er så tydelig på dagsorden- hvor rekruttering av og det å beholde leger i spesialisthelsetjenesten er en diger utfordring nasjonalt, sier Caroline Torskog, avdelingsleder nevrologi og rehabilitering, til Sykehuset Telemarks nettside.

Kåringen fant sted under den nasjonale nevrologikonferansen «Nevrodagene 2024». Et godt arbeidsmiljø og åpne dører ble trukket frem som suksessfaktorer.

– Det betyr mye for oss å kunne løfte frem en nevrologisk avdeling som har fokus på et godt LIS-løp. Et godt arbeidsmiljø og åpne dører er medvirkende årsak til at Sykehuset Telemark lykkes med å rekruttere og beholde nevro-LIS, lød uttalelsene fra juryen.