Høsten 2022 startet Universitetet i Sørøst-Norge (USN) en ny, fleksibel deltids sykepleierutdanning på Notodden og Ål i Hallingdal. Utdanningen var åpen for søkere bosatt i utvalgte kommuner i Telemark og Buskerud.

Fra høsten 2024 utvides tilbudet med ti nye kommuner, deriblant Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø i Telemark.

– Det er stor etterspørsel etter denne type utdanning fra mange kommuner. Vi er glade for å kunne tilby utdanning til enda flere i vårt distrikt, sier Nina Blegen, som er leder for Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved USN.

Tilbudet ble ifølge USN-lederen startet i tett samarbeid med helsevesenet i kommunene. Målet er at de som er bosatt i distriktene og av ulike årsaker ikke kan flytte for å ta utdanning, skal kunne studere og være i praksis der de bor.

Siden utdanningen er på deltid, er det mulig å kombinere den med jobb. Studiet har fleksibel undervisning, både fysisk og digitalt. Hovedbasen for Telemark er USN campus Notodden.

Nina Blegen

Leder for Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved USN.