– Jeg ønsker ikke å gi meg når det faktisk finnes muligheter der ute

Charlotte Espenakks liv ble snudd på hodet da hun fikk kreftbeskjeden. Medisiner skrevet ut av en privat klinikk har gitt henne nytt håp.

– Jeg er klar over at det er nasjonale retningslinjer som skal følges, men hver situasjon er unik. Jeg savner litt mer informasjon rundt mitt sykdomsbilde, og at behandlingsmulighetene er større enn man får presentert. Kanskje kan min historie kan hjelpe andre i samme situasjon til å se, og kjempe for sine muligheter, sier Charlotte. Foto: Caroline Tarangen