Rammer alle kvinner i løpet av livet: – Mange kjenner seg ikke igjen