Én kommune har brukt 22 millioner kroner for mye på fastleger