Beboere døde: Undersøker om utbruddet skyldtes et voldsommere virus