Yvonne (33) var brått alene rett før hun skulle føde. Kristin ble redningen