Skiensfamiliens middag ble brått avbrutt: – Vi fikk alle litt sjokk