Det opplyser Økokrim i en pressemelding.

Saken gjelder alvorlig konkurskriminalitet, der styrelederen unnlot å begjære det insolvente selskapet konkurs.

Tingretten har kommet til at plikten til å begjære oppbud for selskapet inntrådte senest 1. mars 2019, mens Garderobemannen meldte oppbud først mot slutten av april 2020.

– Dommen viser at styrets medlemmer i ytterste konsekvens kan bli dømt til fengselsstraff og erstatning dersom de driver for lenge på kreditorenes regning, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen.

Tingretten trekker særlig frem at kundene var ufrivillige kreditorer som ikke kunne vite at det var forskudd fra kjøp av garderobeskap som finansierte driften av det insolvente selskapet:

«… Retten har ikke funnet eksempler på virksomheter som har vært til de grader i underbalanse og samtidig holdt det gående i snaue 15 måneder. Dette skyldes en helt usedvanlig uprofesjonell drift. Det er tale om en virksomhet som på det meste hadde ca. 200 millioner kroner i omsetning og 140 ansatte og som ble styrt av én person som enestyre».

Det er konkursboet etter Garderobemannen som er tilkjent 26,5 millioner kroner i erstatning som representerer driftstapet i gjerningsperioden.

Dommen er ikke rettskraftig.