Reddet fire tåkefaste skiløpere på Gaustatoppen: – Alle er i god behold