Vanvittig kjøring på E18 – skal ha kjørt i motgående felt og truffet sperrebom