Skoleelev i Grenland tatt for juks med legeerklæringer