Kaos ved stadion: Demonstrantene forsøkte å rive ned porten