Boligbrann i Skien: Barn og voksne evakuerte seg selv