Brøt seg inn på to byggeplasser i Grenland. Dette stjal de