Skapte lange køer: Lastebil-trøbbel i sentrum igjen