Vitne sto på utsiden og så drapet i leiligheten gjennom vindu