Mann tilstår grove seksuelle overgrep mot eget barn og dyr