Onsdag morgen rykket brannmannskaper fra Vestfold Interkommunale brannvesen ut etter melding om brann i varmtvannsbereder i en firemannsbolig i Tønsberg.

– Dette endte veldig bra takket være seriekoblede røykvarslere og en resolutt beboer som umiddelbart slukket brannen i varmtvannsberederen med brannslukningsapparat med skum, sier brannmester Steinar Holm

Da røykvarslerne peip sjekket beboerne hvorfor, og i kjelleren brant det med åpne flammer nederst på berederen.

– De hadde slokkemiddel tilgjengelig og slokket selv brannen fullstendig. Det eneste vi bidro med var å ventilere ut røyk, ingen ble skadet.

– Dette kunne fort ha endt i en større brann om det ikke hadde vært for røykvarslerne og de som umiddelbart gjorde innsats, avslutter brannmester Steinar Holm.

Trekker mye strøm

I fjor startet 15 bygningsbranner i Norge i varmtvannsbereder, i tillegg var det ni branntilløp viser tall fra DSB.

Det lokale eltilsyn (DLE) avdekker gjennom sine kontroller stadig tilfeller av varmgang på støpsler og ledninger til varmtvannsberedere. Både på gamle og nyere beredere, fra ulke produsenter. Berederne trekker mye strøm. Dette fører til stor belastning på både ledninger, stikkontakter, støpsler og koblingspunkter, som over tid kan føre til varmgang.

Dette kan du selv gjøre

  • Kjenn om støpsel og stikkontakt er unormalt varme.

  • Trekk ut støpsel og se om det er misfarget/brune merker rundt pinnene på støpselet og/eller rundt hullene i stikkontaktene. Dette er tydelig tegn på brannfare. Sett da ikke inn støpselet igjen, men ring elektriker!

  • Ta en titt bak dekselet på varmtvannsberederen og sjekk at ledningene ikke er brente eller misfargede. NB! Før du tar av dekselet, må du sørge for at varmtvannsberederen er strømløs! (trekk ut støpselet eller ta sikringen på kurs ved fast tilkobling).

  • Dessverre har også enkelte beredere blitt tilbakekalt fra markedet. Gjelder blant annet OSO beredere produsert mellom 2009 og 2011.