Mens det ble kastet stein og fyrverkeri, sto flere barn like ved: – Det ligger et ansvar hos de voksne her