annonse

Her blir det graving i et år framover

Ordfører Hedda Foss Five (Ap) tok det første spadetaket på et bypakkeprosjektet til 75 millioner kroner. Bak fra venstre
FØRSTE SPADETAK: Avdelingsdirektør Tore Kaurin og byggeleder Frank Lüdke i Statens vegvesen. Erlend Solheim fra Tveito Maskin, prosjektleder Brian Lund fra Statens vegvesen, Per Ole Moen og Petter Tovslid Johannessen fra Tveito Maskin. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)
VELKOMMEN
VELKOMMEN: Viktor Arvesen ønsker gang- og sykkelveien velkommen. Men farten forbi Fossum-banen bør senkes, mente han. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)
GRAVING
GRAVING: Her blir det graving og lysregulering i litt over et år. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)

+ Det neste året blir det kø og graving ved innfarten fra nordsiden av Skien.

Jan Bjørn Taranrød