Her får du koronaoversikt over Telemark

Vardens oversikt er basert på tall fra MSIS (Folkehelseinstituttets oversikt) og Sykehuset Telemarks oversikt over koronapasienter.

MSIS-tallene kan variere litt fra hva kommunene selv rapporter, enten ved at personen som er smittet er folkeregistrert i kommunen – men oppholder seg i en annen kommune, eller at kommunen er raskere ute med å oppdatere smittetall, eller omvendt.

Tallene fra MSIS blir oppdatert to ganger i døgnet. Vi oppdaterer morgen og ettermiddag.