annonse

Her skal de bruke sju millioner

PÅ NYLENDE
PÅ NYLENDE: Ordfører Hadda Foss Five, Birgitte Høifødt fra Bypakke Grenland og prosjektleder Brian Lund fra Statens vegvesen forteller at det skal brukes sju millioner kroner på veistumpen forbi Skien stasjon. (Foto: Jan Bjørn Taranrød)
KARTET
KARTET: Det kommer gs-vei og en forhøyet forgjengerovergang fra Skien stasjon og over til pendlerparkeringen. (Foto: )

+ Veien forbi jernbanestasjonen skal utstyres med gang- og sykkelvei til sju millioner kr.

Jan Bjørn Taranrød