Motorsykkel og ATV i trafikkulykke – én alvorlig skadet hentet av luftambulansen

foto