Strid om handel: – Me må ta til vettet, kommunen kan ikkje seie nei til 70 arbeidsplassar

foto