Barne­hagekjede anklages for ulovlig bruk av barn til markedsføring