Sliter med tomme seter. Nå vil Trond få deg til å ta bussen med nytt billettkonsept

foto