Vil bosette 231 flyktninger i Telemark i 2019

foto