Førsøkte å hindre innbrudd: Kjørte over to, én kritisk skadd

foto