Før vinket Jacob (17) alltid til kanalbåtene i slusene. Nå er det andre som vinker til ham.