Her møter endelig Ole Espen barnebarnet (6 mnd.) for første gang: – Veldig spesielt