Konteinerne på Varpet står tomme: – Jeg har aldri vært forespeilet store millioninntekter til kommunen