Omsetningen øker og ordreboka er full: – Hvis noen trenger jobb, er det bare å komme

foto