Ulykkene på Rafnes. Nå har de fått svar på hva som skjedde

foto