Har satset 100 millioner kroner på den nye fabrikken: – Målet er å bli tre ganger så store