Til sykehuset etter slagsmål: Ble liggende bevisstløs på bakken